ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนะรรม ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการห้องสมุดดิจิทัล หอสมุดแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

(จำนวนผู้เข้าชม 458 ครั้ง)